ความเห็น 946918

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ภก.เชิดเกียรติ
IP: xxx.67.28.100
เขียนเมื่อ 

อาการภายนอกใด ๆ ไม่อาจบอกได้ ต้องตรวจเลือดเท่านั้นครับ