ความเห็น 946537

อะหยังเอ๊าะ

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึง "คนเมือง"  ได้อย่างน่ายกย่อง  และขออนุญาตนำไปบอกกล่าวกับน้อง ๆ ที่เป็นครูในแถวอีสาน  ให้หยิบยกวัฒนธรรมในหมู่บ้านมานำเสนอในทำนองนี้บ้าง  และสอดแทรกให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียน  คิดว่าน่าจะสร้างเสริมจิตสำนึกด้านท้องถิ่นได้บ้างกระมังครับ,