ความเห็น 94626

AAR : Gotoknow "Blog Life Cycle" THE END

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ดร.จันทวรรณ

  • ขอบพระคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการให้เกียรติผมเป็นพี่เลี้ยงสำหรับ Blogger หน้าใหม่ ๆ ครับ ผมจะพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ ถ้าอย่างไรก็จะขอรบกวนสอบถามเรื่องต่าง ๆ จากพี่เลี้ยงกิตติมศักดิ์ที่เชี่ยวชาญยิ่งอย่างเช่น ดร.จันทวรรณบ้างนะครับ
  • ผมกำลังเรียนรู้จากสิ่งที่ดร.จันทวรรณ ได้เป็นคุณอำนวยและเป็นพี่เลี้ยงให้กับ Blogger โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบ G2K เป็น Best Case ที่ดีเยี่ยมมาก ๆ เลยครับ ผมขออนุญาตเดินรอยตามที่สิ่ง ดร.จันทวรรณได้ทำสิ่งดี ๆ ไว้ครับ
  • สำหรับเรื่องกลยุทธ์และระบบ reward ของพี่เลี้ยงแบบอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยครับ เพราะหลาย ๆ ท่านที่เข้ามาในชุมชน G2K พร้อมที่จะทำงานและเสียสละเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วครับ เพียงแค่มีการกระตุ้นหรือจัดการอะไรสักเล็กน้อย อย่างเช่นที่ท่าน ดร.จันทวรรณเสนอครับ จัดลำดับ ให้ความสำคัญ ให้เกียรติกับสิ่งต่าง ๆ ที่หลาย ๆ ท่านพยายามได้ทำ สิ่งนี้เป็นแรงกระตุ้นที่ดีและยั่งยืนที่สุดเลยครับ
  • ขอชื่นชมและสนับสนุนแนวคิดนี้ของท่านดร.จันทวรรณครับ