ความเห็น 944046

ลูกปัด : เครื่องประดับที่ไม่เคยเสื่อมความนิยม

วิษณุ
IP: xxx.123.100.29
เขียนเมื่อ 

วันที่12/11/2551

ที่อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองใด้มีการขุดพบลูกปัดโบราณที่วดปธุมธารามเหมือนกับที่ภูเขาทอง สีสันสวยกว่าที่อื่นๆมาก ทางกรมศิลปกรด้านโบราณคดียังไม่ร้เลย ที่จังหวัดระนองมีการขุดพบไกล้กันถึง3แห่งภายใน2เดือนและยังคิดว่ายังเจออีกมากในเร็วๆๆนี้