ความเห็น 944

Asthma Camp

กระแสสินธุ์
IP: xxx.113.76.74
เขียนเมื่อ 
ที่โรงพยาบาลเริ่มทำคลินิคหอบหืดปีนี้เอง  ตอนนี้จากการให้ความรู้เรื่องการปฏิบ้ติตัว  การใช้ยาและเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  รวมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการรักษาโดยเฉพาะแผนการให้ยา  พบว่าระยะห่างของการเกิดการหอบลดลงอย่างเห็นได้ชัดในผู้ป่วยเกือบทุกคน  ตอนนี้กำลังพยายามที่จะจัดการความรู้โดยให้ผู้ป่วย  ญาติ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด เช่น จิดใจ  สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ค่ะ