ความเห็น 94350

AAR : Gotoknow "Blog Life Cycle" THE END

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับท่านดร.จันทวรรณ และกราบขอบพระคุณมาก ๆ ครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความกระจ่างในด้านต่าง ๆ ครับ
  • ก่อนอื่นขออนุญาตเถียงท่านอาจารย์ก่อนสักนิดหนึ่งครับ ที่ท่านว่าท่านไม่ค่อยได้มีเวลามาดูแลพวกเรา ผมขออนุญาตเถียงว่าท่านเสียสละเวลามาให้พวกเราอย่างมากเลยครับ เพราะสิ่งที่ผมเขียนบันทึกออกมานี้ก็ได้มาจากการมีต้นแบบที่ดีในการศึกษา (Best Case) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านระบบเครือข่าย G2K ของท่านดร.จันทวรรณนี่แหละครับ Best Case ที่ท่าน ดร.จันทวรรณ เป็นพี่เลี้ยงในการกระตุ้นการจัดการความรู้ต่าง ๆ ใน G2K แห่งนี้เสมอมาครับ ต้องกราบขอบพระคุณมาก ๆ ครับที่ดูแลพวกเรา ให้ความรู้ และสร้างระบบดี ๆ แบบนี้กับเราไว้ได้ใช้ประโยชน์ครับ รวมถึงขอบพระคุณนักศึกษาและบุคลากรทาง มอ. ล่วงหน้าถึงคู่มือที่จะออกมาเร็ว ๆ นี้ครับ
  • ส่วนเรื่องของข้อเสนอแนะด้านพี่เลี้ยงก็ต้องใช้เทคนิคอย่างที่ท่านดร.จันทวรรณว่าครับ ต้องให้ทุก ๆ ช่วยกันนำเสนอว่าควรจะทำอย่างไรดี
  • แต่สำหรับผมนั้นขออนุญาตใช้เทคนิคแบบที่ท่านนายกฯ ใช้เลือกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ครับ คือทาบทามแล้วมอบหมายงานอำนาจและหน้าที่ครับ เพราะผมคิดว่าทาง สคส.และท่านดร.จันทวรรณเองมีประสบการณ์ในการมองและสามารถมองทะลุปุโปร่งถึงความสามารถในตัวสมาชิกแต่ละท่านครับ ทั้งทางด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านที่เข้ามานั้นผมคิดว่าท่านก็พร้อมที่จะเสียสละทำงานที่มีประโยชน์เช่นนี้ เพื่อร่วมกันประคับประคอง เอื้อ อำนวย สร้างสรรค์ชุมชนแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าไปชุมชนที่อุดมไปด้วยความรู้และปัญญา ซึ่งจะนำพาสังคมไทยนี้ให้เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไปครับ
  • ขอกราบขอบพระคุณท่านดร.จันทวรรณ อย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดและเติมเต็มสำหรับบันทึกทั้งสองบันทึกครับ