ความเห็น 94344

AAR : Gotoknow "Blog Life Cycle" THE END

เขียนเมื่อ 
  • ขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยครับคุณทรัพย์ศิริ พอดีนึกขึ้นมาถึงเรื่อง Concept ได้เรื่องหนึ่งครับ
  • เคยมีครั้งหนึ่งผมเคยไปทำงานกับท่านผู้ใหญ่ในจังหวัด ผมไปศึกษาและสืบค้นดูถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายภายในจังหวัด ปัญหามากมายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาก็เนื่องจากสาเหตุหลักอันเดียวครับนั่นก็คือ "การตีความเรื่อง Concept" ซึ่งจะเรียกว่าแนวคิด วิสัยทัศน์หรือนโยบายหลัก มีหลาย ๆ คำครับ ซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะชอบใช้คำไหน
  • Concept นี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับ ถ้าผู้บริหารให้นโยบายไปแล้ว การตีความของลูกน้องแต่ละคน บางคนอาจจะตีความไปผิดแผกแตกต่างซึ่งแล้วแต่ฐานคิดของแต่ละคน
  • ดังนั้น "พี่เลี้ยง" จึงสำคัญมาก ๆ ครับ คนที่จะมีเวลาสามารถผ่องถ่าย ถ่ายทอด ตีความ Concept ของผู้บริหารที่ออกแนวคิดมาได้อย่างถูกต้องชัดเจน แจ่มแจ้ง ที่สำคัญที่สุดก็คือมีเวลาตอบคำถามและมีสุนทรียในการตอบคำถามค้างคาใจของฝ่ายปฏิบัติได้ครับ
  • ดั่งเช่นการตีความ Concept คำว่า "สร้างสรรค์" ใน G2K แห่งนี้ หลาย ๆ คนหรือแม้กระทั่งผมเองก็อาจจะตีความคำสั่งสร้างสรรค์แตกต่างจากท่านอื่น ซึ่งบางครั้งอาจจะผิด
  • โดยสิ่งที่ถูกหรือผิด ใกล้ ๆ หรือห่างออกไปไกลนั้น อันนี้ต้องพึ่งพาพี่เลี้ยงที่จะเข้ามาอธิบายและตอบคำถามครับ
  • คำถามและของฝากจากคุณทรัพย์ศิริเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการต่อยอดมาก ๆ เลยครับ ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ