ความเห็น 94341

AAR : Gotoknow "Blog Life Cycle" THE END

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณทรัพย์ศิริ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่แวะเวียนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
  • สิ่งที่คุณทรัพย์ศิริได้กรุณาเล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ๆ เลยครับ โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นมาเป็นไป ความท้อแท้ สิ้นหวัง เดินทางอย่างไม่มีพี่เลี้ยงครับ
  • สำหรับ Gotoknow แห่งนี้ต้องยกประโยชน์และความดีให้กับผู้มีพระคุณสองท่านหลัก ๆ ครับ ก็คือท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และท่าน ดร.จันทวรรณ น้อยวันที่เปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงหลักทางด้านซอฟท์แวร์ (ความรู้) และทางด้านฮาร์ดแวร์ (ระบบ) เพียงแค่ปีกว่า ๆ ทำให้สังคมนี้เจริญเติบโตได้รุดหน้ามาก ๆ ครับ
  • สำหรับ Concept ของ G2K อันนี้สำคัญมาก ๆ อย่างเช่นที่คุณทรัพย์ศิริบอกครับ ดังนั้นพี่เลี้ยงที่เข้าใจ Concept อย่างถ่องแท้จะมีประโยชน์มาก ๆ ครับ หากเมื่อใดสมาชิกหรือ Blogger มีปัญหา หรือหลงลืม Concept เดินผิดทางไปช่วงใดช่วงหนึ่ง ถ้ามีพี่เลี้ยงคอยดูแลก็จะสามารถนำพากลับเข้าสู่ทางหลักได้อย่างฉับพลันครับ
  • ขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับที่ช่วยเข้ามาเติบเต็มบันทึกนี้ครับ