ความเห็น 94242

AAR : Gotoknow "Blog Life Cycle" THE END

เขียนเมื่อ 

เรื่อง การดูแลชุมชน GotoKnow เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ สังคมออนไลน์จะให้ ALIVE ได้นี่ต้องมีคนที่มีใจมาช่วยกันเยอะๆ ค่ะ ดังที่ดิฉันเคยเขียนไว้ในบันทึกนี้นะค่ะ ประสบการณ์จากการดูแลชุมชนเสมือน GotoKnow

สังคม GotoKnow เป็นสังคมของการเรียนรู้ การต่อยอดแลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์ที่ blogger ถ่ายทอดออกมาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ ดิฉันเคยเขียนบันทึกว่า ไม่เขียนอย่างน้อยก็ขอให้อ่าน และ KM กับการอ่านบล็อกอย่างตั้งใจ (Deep reading) 

แต่ สคส. และ สมาชิก GotoKnow ก็พยายามช่วยๆ กันคนละไม้ละมือค่ะ รวมทั้งคุณปภังกรด้วยค่ะ แต่ก็แผ่วลงบ้าง เพราะสมาชิก GotoKnow ส่วนใหญ่เป็นสมองของพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของประเทศ และเป็นเรี่ยวแรงสำคัญขององค์กรค่ะ งานก็เลยเต็มไม้เต็มมือกันไปหมด จนในที่สุดก็ไม่มีเวลามาเขียนบล็อกหรือมาช่วย comment ค่ะ

ดิฉันคงขอรบกวนให้คุณปภังกรและผู้อ่านช่วยกันเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของพี่เลี้ยงของสมาชิก GotoKnow ค่ะ เพราะเสียงจากผู้ใช้นี่สำคัญที่สุดแล้วค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ