ความเห็น 94231

AAR : Gotoknow "Blog Life Cycle" THE END

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับท่านอาจารย์จันทรรัตน์
  • ผมได้ติดตามเข้าไปอ่านข้อแลกเปลี่ยนและเติมเต็มที่ดียิ่งของอาจารย์ในบันทึกดังกล่าวและตอบท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับ
  • ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงอีกครั้งครับที่อาจารย์ได้เอื้อและอำนวยให้เกิดบันทึกนี้ขึ้นมา รวมถึงการต่อยอดและแลกเปลี่ยนที่สูงค่ายิ่งครับ
  • สำหรับผมนั้น ผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ ที่ว่าน่าสนใจนั้นมิใช่ตัวหนังสือหรืออักษรที่อยู่ในบล็อกหรือในบันทึกทั้งสองนี้ แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ "กระบวนการและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสองบันทึกนี้" การตอบข้อคิดเห็นแบบยาว ๆ และการแลกเปลี่ยนที่ทรงคุณค่าได้เกิดขึ้นและมีประโยชน์ยิ่งกว่าการวิเคราะห์ของผมซึ่งเป็นเพียงแค่การเปิดประเด็นและเวทีในการพูดคุยครับ
  • ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งและยินดีอย่างยิ่งครับถ้าอาจารย์มีประเด็นดี ๆ เช่นนี้มาเปิดประเด็นและเปิดสมองให้ผมเพื่อวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตครับ