ความเห็น 942185

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก

เขียนเมื่อ 

ผมก็อยากทำเหมือนกันแต่แถวนี้ค่อนข้างจะหากากน้ำตาลยากอยู่เหมือนกัน แต่หลังบ้านก็ทับถมกันก็เป็นดินได้เหมือนกันน่ะครับ แต่นานหน่อยเท่านั้นเอง อีกอย่างอาศัยไส้เดือนดินเวลาขุดร่องผัก เจอไส้เดือนก็จับโยนใส่กองหญ้าที่หมักไว้ซะ มันก็ช่วยย่อยเร็วขึ้นอีกเหมือนกันครับ ลองใช้ไส้เดือนดินดูอีกแนวทางก็ได้ครับ ธรรมชาติ+ธรรมชาติ