ความเห็น 94129

AAR : Gotoknow "Blog Life Cycle" THE END

เขียนเมื่อ 

เข้าไปให้ความเห็นไว้ใน บันทึก http://gotoknow.org/blog/papangkorn/58147# ของอาจารย์แล้วนะคะ...แบบรวบยอดค่ะ

ขอบคุณและขอโทษไปพร้อมๆกันเลยค่ะ