ความเห็น 937015

อิสรภาพเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การ “ติดดี"

เขียนเมื่อ 

"การยอมรับคือกุญแจสำคัญที่นำท่านไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ . . . การยอมรับต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ไม่มีเหตุผลใดๆ ปราศจากแรงจูงใจใดๆ ทั้งสิ้น ท่านถึงจะเป็นอิสระจากมันได้ มันจะนำมาซึ่งความสุขความชื่นบานอันมหาศาล มันจะนำอิสรภาพมาให้ท่าน แต่อิสรภาพนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้มาในตอนสุดท้าย การยอมรับตัวเองเป็นอีกชื่อหนึ่งของอิสรภาพ"

ผมเคยเขียนเรื่อง "การยอมรับ" ไว้ในหลายบันทึก จะลองเข้าไปอ่านในบันทึกนี้ก็ได้ครับ http://gotoknow.org/blog/beyondkm/172622