ความเห็น 935161

อิสรภาพเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การ “ติดดี"

เขียนเมื่อ 

ถ้าติดดี หลงดี เมาดี แล้วจะบ้าดี... ล้วนแล้วแต่ไม่ดี...

หลวงพ่อท่านกล่าวไว้ครับ...

...ช่วยกันรณรงค์ให้เลิกบ้าดีกันเถอะครับ...