ความเห็น 9323

PBL

วีรพัฒน์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เอาปัญหาที่พบบ่อยๆในชีวิตจริง นำไปสู่การเรียนรู้ โดยพี่เลี้ยง กับ ผู้เรียน ช่วยกัน ตั้งข้อสงสัย ข้อสมมุติฐาน ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหานั้น แล้วนำไปสู่การค้นหาความจริง เพื่อแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

ผู้ป่วยหอบเหนื่อย เป็นเรื้อรัง จะดูแลอย่างไร ( บางทีโจทย์อาจจะขยายความมาก ไปชี้นำ ประเด็น  นำไปสู่การเรียนรุ้ ) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ จึงออกแบบให้เหมาะสมกับ ช่วงชั้นที่เรียน preclinic ก็ ไม่ควรซับซ้อน เหมือนชั้น คลินิค

เช่น  สาเหตุทำให้หอบ มีอะไรบ้าง  สถิติ หรือ ระบาดวิทยาเป็นอย่างไร  ปัจจัยเกี่ยวข้อง มีอะไร   กลไกสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้หอบ  การป้องกันหอบชนิดต่างๆ เป็นอย่างไร เป็นต้น 

หากนศ.ได้พบผป.หอบ แบบต่างๆ เขาก็จะเห็นภาพได้ดีและ ค้นหาคำตอบ และจดจำได้ดี ค้นคว้าได้เป็นนิสัย

ที่ยากคือ พี่เลี้ยง ต้อง ช่วยแนะให้เข้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ที่ควรได้  มิฉะนั้น อาจออกนอกทางที่ควร หากมีกำลังของนศ.มาก จะค้นอ่านมากกว่าที่พึงประสงค์ของหลักสูตรก็ได้  แต่โดยรวมก็ไม่ค่อยพบ นศ.ที่เป็นมนุษย์ชั้นเลิศ อ่านได้มาก ทำกิจกรรมนอกเวลา พอดี  สอบผ่าน   จึงทำให้เวลาที่ต้องอ่านค้นคว้าอย่างมีจำกัด  ตรงเป้า ตามมาตรฐานวิชา

การเรียนชั้นคลินิค จึงค่อนข้างเป็น PBL ที่มีชีวิตชีวา มากกว่า PBL ชั้นพรีคลินิค ซึ่งต้องทำใจบ้างในการบ่มเพาะน้องใหม่ นศพ.ปีน้อยๆ  เหมือนแนะนำลูกๆ  กับ แนะนำน้อง  น้องก็จะซักค้าน ซักหนุน สนุก  แต่ลูกเล็กก็คงตั้งคำถาม ตอบคำถาม เราไม่เก่งมาก   

ทั้งหมดย่อมจะสนุกกว่า มีอาจารย์บรรยายไป 2 -3 ชม.เกี่ยวกับเรื่องหอบทั้งหมด  นศ.หลับๆตื่นๆ จำอะไร ไม่ค่อยได้ สู้ค้นทำความเข้าใจเอง แล้วมาเล่าเรื่อง  จะจำได้ดี   ตรงนี้เหมือน KMจริงๆ คือ เป็นคุณกิจ

ผมว่าโดยรวม คุณหมอติ่ง ก็เข้าใจถูก