ความเห็น 9303

ความเจริญคืออะไร

นายยาการียา ลาเต๊ะ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่ ๆ ทีมงานของมูลนิธิพูนพลัง

ผมยาการียา  เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิพูนพลังเหมือนกันครับ เรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยกับคนญี่ปุ่นที่ว่า มีคนออกจากหมู่บ้านไปหาความเจริญ แต่ที่สำคัญที่ออกไปเพื่อศึกษาและหางานทำ แต่ผมว่าอยากให้มีการสร้างงานในชุมชนครับ โดยเฉพาะภูมิปัญญาชาวบ้านต้องสนับสนุนเรื่องนี้ให้มาก พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าที่มีอยู่ และหาตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศเทศ