ความเห็น 92848

ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์ของผม (ตอนที่ 2)

เขียนเมื่อ 
  • สุ-จิ-ปุ-ลิ เป็นวิถีของบัณฑิตโดยแท้
  • ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าที่ล้ำค่าสำหรับการพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นศึกษานิเทศก์ที่ดีค่ะ