ความเห็น 925571

โรคนี้อันตรายมากๆ

เขียนเมื่อ 

สมัยหนุ่มๆผมเป็นโรคนี้อยู่บ่อยๆครับ

     พอแก่ตัวลง  โรคนี้ก็ซาๆไป