ความเห็น 919670

อะหยังเอ๊าะ

เขียนเมื่อ 

P

      ...ขอบคุณน้องเอกจ้าดนักเจ้า...จากใจ๋

      ...อยู่ดี  กิ๋นลำ... ได้ยินกำนี้แล้วหันภาพชัดเจ้า..ว่ามีสุขแต้

      ...ราตรีสวัสดิ์เจ้า..