ความเห็น 919443

อะหยังเอ๊าะ

เขียนเมื่อ 

ปี้อ้วน

ตี้ผม บ่ยอมตัดออก เพราะ มีคุณค่ามากๆไงครับ เอาไว้สอนละอ่อนเน้อครับ

ยินดีนักๆครับ ...

ผมสบายดีครับผม อยู่ดี กิ๋นลำ...