ความเห็น 918641

แวะเยี่ยม ชุมชนบางปรอก ถังดักไขมัน

เขียนเมื่อ 

งานนี้ขอเพิ่มเติม ในมุมมองเรื่องการจัดการความรู้ นะครับ

อาจารย์วรภัทร์ พูดเสมอว่าการดูงาน ก็ต้องดูงานให้เป็น แล้วต้องเป็นเรื่องอะไร เข้าใจเรื่องอะไรละ เออ

ในความหมายก็คงเป็นเรื่องการจัดการความรู้ ละครับ ว่าเราละเอียดพอที่จะเข้าถึง เข้าใจกับความรู้ที่เราได้เห็น ได้ยินขนาดไหน มีประสบการณ์ร่วมขนาดไหน และมีความรู้อะไร spark ขึ้นมาบ้าง เห็นหรือไม่ จับมันทันหรือเปล่า ตรงนี้ละครับ ที่ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจเรื่องความรู้กันให้ดี

หากเอากันง่ายๆตาม KM คือ Explicit และ Tacit แถมอีกนิด Explicit เป็น1st hand(ความรู้ใหม่ สด ใส ปิ๋ง) หรือ 2 3 4 …. hand รวมทั้ง Tacit มันที่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้ง Knowledge stock ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งความพร้อมปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการรับรู้ เพื่อเข้ามาวิเคราะห์,สังเคราะห์ จนได้spark ขึ้นมาได้

ผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆคน คงมีSpark ความคิดอะไรขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยละครับ บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ เหมือนกัน แต่อาจจะยังมีอุปสรรคในการถ่ายทอด ความรู้สึกปลอดภัยในการถ่ายทอดมันออกมา ซึ่งรอวันผลุดขึ้นมา เมื่อมันพร้อมละครับ…..

ส่วนเรื่องการใส่ใจเกี่ยวกับการเดินทางของเรื่องราวของพี่ฉลวย นั่นก็เป็นอีกประเด็นประกอบกัน กับเรื่องที่พูดก่อนหน้านี้ ฝึกบ่อยสะกัดความรู้บ่อยๆ(Refleciton แบบแตะให้ถึงTacit) น่าจะทำให้เราละเอียดขึ้นเรื่อยๆในการเห็นมุมมองที่ซ้อนเร้น