ความเห็น 917

วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (1)

เทียมพบ
IP: xxx.246.193.128
เขียนเมื่อ 
  สวัสดีครับพี่ไอศูรย์  และนักศึกษา  ตอนนี้รู้สึกทึ่งและดีใจครับที่นักศึกษาสนใจที่จะเรียนเรื่องวิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต  ครั้งแรกตั้งใจว่าจะจัดให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  เพราะจะได้เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ  แต่เท่าที่สอบถามและได้อ่านก็พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก็มีความสุขและสนุกกับการเรียนและกิจกรรม   เลยคิดว่าควรจะพัฒนาวิชานี้ให้เป็นวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาในวิทยาเขตชุมพร  เพราะปัจจุบันเป็นวิชาเรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์อยู่  รบกวนนักศึกษาช่วยบอกหน่อยนะครับว่า วิชาวิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (อาจชื่อวิชาอื่นก็ได้)  ควรจะมีการเรียนการสอนอะไรบ้าง  และจำนวนหน่วยกิตจะเป็นเท่าไร  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  เผื่อว่ารุ่นน้องและสาขาอื่นๆ  จะได้มีโอกาสได้เรียนบ้าง  รบกวนพี่ไอศูรย์ด้วยนะครับ  จะได้รีบพัฒนาให้ทันในภาคการศึกษา 2/2548