ความเห็น


โอกาส เป็นอะไรที่สิ่งมีชีชิตอยากมี อยากหา อยากใฝ่คว้า มาครองเป็นของตนเอง หรือเป็นของที่มอบให้กับคน สัตว์ และสิ่งของที่เรารัก หรือเราปรารถนาที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามที่ใจเราปรารถนา
แต่ถามว่า การแสวงกาโอกาสของสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันหรือเปล่า ตอบได้ว่าแตกต่างกัน อาจจะขึ้นอยู่กับ เหตุและปัจจัยในขณะที่แสวงหาโอกาสน้น หรือทำตามใจที่ตนเองปรารถนา แต่ถามว่า ถูกต้องหรือเปล่า
ตอบยากนะ เพราะการแสวงหาโอกาสอย่างเดียวกัน อาจมีความแตกต่างกัน หรือเหมือนกันโดยบังเอิญหรือโดยทางเลือก ขึ้นอยู่กับกระบวนการคิด ที่ผ่านการสังเคราะห์จากการรับรู้ ถามว่าถูกต้อง  ใช้อะไรวัดละ ตัวเรา
หรือเสียงส่วนใหญ่ หรือองค์ประกอบอื่น อันนี้คำตอบน่าจะอยู่ในใจของผู้แสวงหาโอกาส คือว่า ถุกต้องในใจเราโดยที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทุกด้าน เราไม่เดือดร้อน และไมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติแสดงว่า
ใช้ได้ นั่นน่าจะเป็นคำตอบ (สำหรับผม) นั่นคือสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือการมีโอกาสได้เข้ารับราชการพลเรือน ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือว่า ประทับใจสุดแล้ว ซึ่งโอกาสที่ได้รับให้คุณค่าแก่ชีวิต ทุกด้าน
ไม่ว่าสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งมีโอกาสดีมากกว่าคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสน ที่ไม่มีโอกาสเหมือนผม แล้วเกิดมาทั้งทีได้รับโอกาสอย่างนี้แล้ว สิ่งที่ภาวนาในจิตใจคือ ทำอย่างไรจะพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลอื่นให้มีโอกาส เหมือนผมหรือเท่ากับผม
และให้เขาม๊โอกาส ในด้านที่เขาถนัด หรือให้เขามีโอกาสที่จะ อยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุข 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี