ความเห็น 916220

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

ลุงเอก..จะเป็นไผ..ไม่สำคัญ...ลุงเอกอยู่ในใจฉัน..ตลอดกาลนานเทอญ