ความเห็น


  • ดีจัง ดีจริงๆ งั้นขอบรรยายภาพไปด้วยเลยนะครับ กิจกรรมที่เห็นในภาพ เป็นเวทีกิจกรรม ออกกำลังกาย-ฟื้นกำลังใจ ของชมรมชีวเกษม  ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในวันหยุดคือวันเสาร์ ระหว่างเวลา 06.00-12.00 น. โดยประมาณ  ที่สนามหญ้าใต้เงาไม้ร่มรื่น  หน้าสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
  • ภาพบนเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือในการประเมิน ความสุข ในมุมมองของชุมชน จากทรรศนะของชมรมชีวเกษม  นั่งคุยกันและก็สานความคิดเป็นกลุ่ม สร้างเป็นเครื่องมือประเมินแบบมีส่วนร่วม ข้อละแผ่น  ทำกิจกรรมอยู่กับตนเอง  คิดให้แยบคาย  แล้วก็ค่อยๆ ตอบโดยใช้วิธียกมือเหมือนกับการโหวต ให้คะแนนแบบจัดอันดับ (Rating Scale) 
  • ครึ่งหนึ่งสร้างขึ้นจากกลุ่ม และครึ่งหนึ่งสร้างขึ้นจากทฤษฎีของคนภายนอก ผสมกับกรอบทฤษฎีทางวิชาการ ซึ่งนอกจากทำวิจัยเป็นกลุ่มกับชาวบ้านได้ในแนวทางที่เสริมส้รางพลังชุมชนแล้ว ก็ออกแบบและพัฒนากระบวนการวิจัย ให้เป็นจุดที่เจอกันพอดีของการได้เรียนรู้ชุมชนของนักวิจัย และได้สร้างความรู้ของชุมชนโดยมีทีมนักวิจัยเป็นคนเกื้อหนุน 
  • ข้าวห่อใบบัว ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของได้ความแยบคายที่ผู้คนทำให้กันจากเรื่องดาดๆ ทว่า ใส่วิถีแห่งสติปัญญาบนบาทฐานของคุณธรรมและความเมตตาลงไป ก็ทำให้บังเกิดคุณค่าและความหมายที่แตกต่างมากมาย อาหารธัญพืชเป็นฝีมือและน้ำใจจาก พี่อ้วน หรือพี่ วริชฌิตา ปลั่งสำราญ ภรรยาของ พี่ปรีชา ก้อนทอง 
  • ส่วนการลงทุ่งไปเก็บใบบัว  ทำให้สะอาด  ห่อด้วยมืออย่างประณีตบรรจงทีละห่อๆนั้น  เป็นแรงงานจากความรักและความศรัทธา บ้างก็จากชาวบ้าน บ้างก็กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และกลุ่มที่ทำวิจัยกับชุมชน
  • พี่ปรีชา ก้อนทอง ใช้เป็นสื่อ ให้การเรียนรู้สุขภาพ ชวนสนทนาหลักธรรมสร้างความแยบคายในชีวิต  สื่อสารเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพื้นฐานของสังคมไทย ทำให้การกินก็สามารถเป็นวิถีแห่งสติและปัญญา อีกทั้งสืบสานทุนทางสังคม สำรับข้าว วงกินข้าวศาลาวัด และขันโตก  ให้ชาวบ้านไม่สูญเสียประสบการณ์ชีวิต  และยังกลับบ้านถูก  สุขภาพก็กลายเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าแห่งชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ไปด้วย
  • ขอบคุณมากเลยคุณณัฐพัชร์ นี่นำมาเสริมเติมต่อ  ถ่ายสวยและเห็นแนวคิดในการเล่าเรื่องด้วยภาพเลย เป็นการถ่ายภาพเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการวิจัยที่ดีครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี