ความเห็น 9109

ต้วเล็ก

sureerat
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 
การเลือกของเล่นที่เหมาะสมให้แก่เด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้ง4ด้านและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กเป็นสิ่งที่ดีเด็กจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเป็นปัญหาและก็จะไม่เป็นโรคอ้วนด้วย