ความเห็น 909998

ผักกาด และผักชะอมหลังบ้าน

เขียนเมื่อ 

แบบนี้เรียกได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ

อากาศที่ เพชรบูรณ์ น่าจะเย็นลงมากแล้วนะครับ..?