ความเห็น 907756

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

คุณพี่หญิงปัญคะ...

อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทุกขณะจิตนะคะ...

หายใจเข้า... รู้ตัวว่าหายใจเข้า

หายใจออก..รู้ตัวว่าหายใจออก

....

พยายามทำชีวิตของเราให้ซับซ้อนน้อยลง ยุ่งยากน้อยลง ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นเข้าไว้... กะปุ๋มขออนุโมทนา สาธุ ต่อจิตที่ดีงามและมุ่งมั่นก้าวเดินออกจากทุกข์...ที่เราทุกข์นั้นเพราะยึด ว่านี่เป็นเรา นี่เป็นของเรา...จริงๆ แล้วไม่มีเราไม่มีเขา...ทุกสิ่งทุกอย่างตายเกิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออก เท่านั้นเอง...เหลือเพียงรอวันที่ดวงจิตดวงสุดท้ายแตกดับเท่านั้นเอง...ระหว่างนี้เรามีหน้าที่อะไร ก็พึงดำเนินไปอย่างเต็มที่เต็มความสามารถที่เรามี หน้าที่ต่อลูก หน้าที่ต่อสามี หน้าที่ต่อพ่อแม่ หน้าที่ต่อการงาน สังคม และโลก พร้อมกับการทำจิตใจให้เบิกบานผ่องแผ้วอยู่ตลอดเวลา

กะปุ๋มขอเป็นกำลังใจให้พี่หญิงปัญด้วยนะคะ

(^___^)