ความเห็น 904316

ชีวิตเล็กๆ ของเหล่าตะพาบน้อย..โดย ด.ญ.เสื้อสีส้มและด.ญ.เสื้อสีแดง

เขียนเมื่อ 
  • ชอบเด็กน้อยได้เรียนรู้เรื่องตะพาบจริง
  • ได้มีการพัฒนาทางด้านภาษาที่สามารถวัดได้
  • ดีใจๆๆๆ