ความเห็น 90391

เหตุผลของคนไม่เขียนบันทึกลงบล๊อกอย่างต่อเนื่อง

เขียนเมื่อ 
  • ลองปรับทัศนคติเสียใหม่นะแล้วจะรู้ว่ามันมีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นในชีวิตอีกมาก