ความเห็น 897946

แนะนำเทคนิคการเขียนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

กำลังทำอยู่เช่นกันครับ แต่ไม่ใหญ่มาก แค่หน่วยงานเล็ก ๆน่าสนใจครับ เดี่ยวขอนำไปดูบ้างนะครับ