ความเห็น 89510

Mind & Spiritual (21) : ปลดปล่อย...เพื่อได้มาแห่งพลัง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะพี่หรอย...สำหรับการต่อยอดนี้

...

เพราะนี่คือการค้นพบ...ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตน...ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากจากอ่าน ศึกษา และนั่งปฏิบัติ...หากแต่เพิ่มจากอิริยบทที่พึงกระทำสำหรับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน...

คือ ความมหัศจรรย์กับการดึงพลังที่ซ่อนเร้นภายในแห่งตน...มาใช้อย่างเต็มศักยภาพและไม่รบกวนร่างกายและจิตให้บอบช้ำจากความเครียด หรือความกังวล หรืออารมณ์-ความคิดเชิงลบ...

...

ทุกอย่างคือ ความสัมพันธ์อย่างลงตัว และสมดุล ต้องผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝนอย่างหมั่นเพียร... แล้วเราจะได้คำตอบแห่งตนเอง...

ขอบคุณคะ

(^__^)