ความเห็น 89498

Mind & Spiritual (21) : ปลดปล่อย...เพื่อได้มาแห่งพลัง

เขียนเมื่อ 

  ดีเยี่ยม 

    กายเคลื่อนไหว   อย่างมีพลัง

     จิตไม่ไหวเอน  นิ่งและนิ่ง  ยามเคลื่อนไหว

      อนุภาพ......ซ่อนเร้น

การหายใจระดับเซลล์ ได้ ATP  น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์  ไม่เป็นโทษและปวดเมื่อย

การหายใจเข้ารู้  การหายใจออกรู้ ตามเข้า  ตามออก อย่างเป็นปกติ ออกซิเจนแผ่ไปทั่วร่าง เม็ดเลือดแข็งแรงและสีแดงสด ไขกระดูกทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ เนื้อกระดูกแข็งแต่ยืดหยุ่นไม่เปราะแตก

            สมองหลั่งสารสุข  จิตผ่อนคลาย กายผ่อนคลาย ละวางและละวาง

                                             พี่หรอย