ความเห็น 89498

Mind & Spiritual (21) : ปลดปล่อย...เพื่อได้มาแห่งพลัง

นาย อนุกูล ทองมี
เขียนเมื่อ 

  ดีเยี่ยม 

    กายเคลื่อนไหว   อย่างมีพลัง

     จิตไม่ไหวเอน  นิ่งและนิ่ง  ยามเคลื่อนไหว

      อนุภาพ......ซ่อนเร้น

การหายใจระดับเซลล์ ได้ ATP  น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์  ไม่เป็นโทษและปวดเมื่อย

การหายใจเข้ารู้  การหายใจออกรู้ ตามเข้า  ตามออก อย่างเป็นปกติ ออกซิเจนแผ่ไปทั่วร่าง เม็ดเลือดแข็งแรงและสีแดงสด ไขกระดูกทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ เนื้อกระดูกแข็งแต่ยืดหยุ่นไม่เปราะแตก

            สมองหลั่งสารสุข  จิตผ่อนคลาย กายผ่อนคลาย ละวางและละวาง

                                             พี่หรอย