ความเห็น 893557

การพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กัญญาวีร์ ผลจันทร์
IP: xxx.157.32.99
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณบอย

ดิฉันทำหน้าที่หน้าห้องรองอธิบดี ต้องการทราบว่าสำนักงานเลขานุการ ได้ทำอะไรบ้าง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA)รวมทั้งKM และในการ

ประเมินcompitency ของหน้าห้อง ขอความกรุณาจากคุณบอยให้ช่วยไขความกระจ่างด้วย ขอบพระคุณ

กัญญาวีร์