ความเห็น 886104

รำลึก วันเกษียณ แด่พี่ที่นับถือ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงมุทิตาจิตต่อท่านทั้งสองด้วยค่ะ

(แต่พี่ฉวีวรรณ ดูไม่น่าจะอายุ 60 นะคะ)