ความเห็น 8848

ข้อคิดจากการสัมมนาของห้องสมุด

ขวัญตระกูล
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขออนุญาตเก็บสาระ (บางส่วน) ที่ได้จากการสัมมนามาแบ่งปัน และนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจตนเองสำหรับการปฏิบัติตนเอง และการทำงาน ค่ะ

ดร.ธีรยุทธ ได้กล่าวไว้ว่า ...จงคิดและบอกตนเองเสมอ (ในการทำงาน) ว่า...

  • เราเป็นคนดีที่ต้องปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา
  • ใครๆ ก็รักเรา
  • รู้สึกมีความสุข ...สนุกกับงานที่ทำ
  • ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงมนุษย์ (เราเปลี่ยนผู้อื่นไม่ได้ เราต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง)
  • หนักแน่น และใจเย็น
  • มีอารมณ์ขัน และเป็นคนอารมณ์ดี
  • ถ้ามองหาศัตรู ...คุณจะได้ศัตรู ถ้ามองหามิตร ...คุณจะได้มิตร
  • ไม่คาดหวังอะไรจากใคร (ชีวิตจะเป็นทุกข์)
  • เป็นคนตรงต่อเวลา
  • ไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่า (ยินดีกับผู้อื่นที่มีความสุขและได้ดี)