ความเห็น 8844

ข้อคิดจากการสัมมนาของห้องสมุด

<*_*>พี่อ้อย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ใน 10 ข้อนั้น ดิฉันมีตรงค่ะ (แต่ตรงกันข้าม) หลายข้อนะ ฉันใดฉันนั้นวิทยากร ( อ.ธีระยุทธ วระพินิจ) ท่านก็สอน (ใจ) เราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ แต่เราควรปรับตัวเรา (กับสิ่งดีๆ) ได้

"ส่วนเกินของชีวิต อุทิศให้สังคมบ้าง" ประทับใจจัง