ความเห็น 882498

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

นางขวัญเรือน อุดมนาม
IP: xxx.143.165.179
เขียนเมื่อ 

1.ทัศนคติกับการติดยึดแบบฝังราก Mindset มีอะไรคล้ายกันและมีอะไรแตกต่างกัน

- ความเป็นผู้นำ พื้นฐานของความเป็นผู้นำ

- ทัศนคติในการทำงาน

- การบริหารทีมงานและกานสร้างทีมงาน

2.ปัญหาพื้นฐานของวิทยาลัยท่านคืออะไร

- นักศึกษาที่รับเขไม่มีคุณภาพเพราะไม่มีการสอบคัดเลือก

- ความรู้พื้นฐานอ่อนมาก เช่น ภาษา

- ความสนใจไฝ่รู้มีน้อยมาก

3.เสนอทางออกที่เป็นไปได้ 2 ทาง

- ควรจัดให้มีการสอบคัดเลือก

- มอบกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาให้ค้นคว้ามากขึ้น