ความเห็น 882059

KM การศึกษานอกโรงเรียน

เขียนเมื่อ 

ท่านโปร วิจารณ์ เสนอแนวทางการพัฒนากศน. ได้ชัดเจนมากค่ะ เรียบง่าย แต่ทรงพลัง ขอบคุณ บทความความรู้ที่สร้างสรรค์ค่ะ