ความเห็น 882050

KM การศึกษานอกโรงเรียน

ฺำำBeer
IP: xxx.157.233.168
เขียนเมื่อ 

ถูกกีดกันจากอารจารย์ผู้สอนว่าไม่รับเรียน

เป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ครับ ทั้งๆ ที่ไปเรียนครั้งแรก ก็ได้มีการมีสิทธิ์สอบ

แต่ก็ไม่ผ่าน 1 วิชา ผม เทียบโอนจากสถานศึกษาเก่า เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ

ขอคำชี้แนะด้วยครับ ผมอยู่เพชรบูรณ์ครับ