ความเห็น 881070

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

สุภาภร ลิ้มวิเชียร
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ 

1.ทัศนคติกับการติดยึดแบบฝังราก Mindset มีอะไรคล้ายกันและมีอะไรแตกต่างกัน

- ทัศนคติที่คล้ายกัน ความต้องการความสำเร็จ

- ทัศนคติแตกต่างกัน ก็คือ ความไม่พร้อมเพรียงกันในบางอย่าง

2.ปัญหาพื้นฐานของวิทยาลัยท่านคืออะไร

- วิทยาลัยอยู่ในที่ที่ไม่สามารถจะประชาสัมพันธ์และเป็นเหตุทำให้ไม่มีใครรู้จัก

- การคมนาคมไม่สะดวก

3.เสนอทางออกที่เป็นไปได้ 2 ทาง

- จัดหารถรับส่งนักศึกษา

- ถนนทางเข้าควรทำให้ดีขึ้น