ความเห็น 880134

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

นายสุรชัย รุ่งรังษี
IP: xxx.143.165.179
เขียนเมื่อ 

1.ทัศนคติกับการติดยึดแบบฝังราก Mindset มีอะไรคล้ายกันและมีอะไรแตกต่างกัน

- ได้เรียนรุ้ถึงการทำงานเป็นทีมและทำให้รู้ถึงวิธีการคิดไม่ควรคิดแต่อยู่ในกรอบควรคิดให้กว้างไกลออกไปและวิธีการสอนควรปรับปรุงอยู่เสมอพยายามให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ให้เป็น

2.ปัญหาพื้นฐานของวิทยาลัยท่านคืออะไร

- มุมมองของประชาชนทั่วไปเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่และที่ตั้งอยู่ในซอยทำให้ประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จัก บางคนที่รู้จักก็มองว่าเป็นวิทยาลัยของเอกชน

3.เสนอทางออกที่เป็นไปได้ 2 ทาง

- ประชาสัมพันธ์หลายๆ รูปแบบ

- ควรทำคุณภาพการศึกษาให้ได้แล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วย