ความเห็น 875815

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

นางสาวขวัญเรือน อุดมนาม
IP: xxx.136.49.193
เขียนเมื่อ 

- ความเป็นผู้นำ พื้นฐานของความเป็นผู้นำ

- ทัศนคติในการทำงาน

- การบริหารทีมงานและกานสร้างทีมงาน