ความเห็น 875238

Balanced Scorecard

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี ที่ท่านหัวหน้า ได้เลื่อนระดับ เป็นระดับ 9 บส. (ทำดี ต้องได้ดี ครับ)