ความเห็น 87382

สร้างข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์...เกิดคลังข้อสอบ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ  อาจารย์วันเพ็ญ  ที่เข้ามาทักทาย

  • เราก็ทำงานตามสั่งการนะ  ใช้เมื่อไร  อย่างไรยังไม่ทราบ  แต่ที่ได้แน่ๆๆ  เขตพื้นที่ฯได้ข้อสอบ  จะมีคุณภาพหรือไม่  คงต้องติดตาม