ความเห็น 87040

การวัดคุณสมบัติของ คนดี คนมีศีลธรรม

เขียนเมื่อ 
  • ศรัทธาในความดี  ยึดมั่นในความถูกต้อง  ปฏิบัติในความเหมาะสมค่ะ
  • เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล สังคม บุคคล
  • ท่องไว้  ปฏิบัติดี  สอนนักเรียนด้วย

ขอบคุณค่ะ