ความเห็น 86849

ระดับของการ "เมา"

เขียนเมื่อ 

มาฝากรอยค่ะ  อ่านแล้วนะค่ะ

ไม่ทราบว่าคุณเจษฏา ระดับการเมาระดับใดค่ะ