ความเห็น 866931

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

เมื่อได้อยู่กับลมหายใจ...ใจเราก็จะโน้มลง สงบลง....

"เป็นสมาธิ...แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้น"..เมื่อนั้นคุณหญิงปัญก็จะบังเกิดเห็นทางออกของชีวิตที่เป็นความงดงาม...

อย่าได้โกรธ เคือง แค้น...ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเราเลยนะคะ น้อมใจรับด้วยใจที่นอบน้อม และทำปัจจุบันขณะของเราให้ดีที่สุด ความดีที่สุดนั้น คือ ใจของเรา ใจของเราที่สงบ

(^___^)