ความเห็น 86624

มารู้จักการทำ "สิ่งที่สำคัญก่อน

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ  ความรู้ที่ดี  ต้องรู้จักลำดับความสำคัญ