ความเห็น 864847

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

คุณหญิงปันคะ...

อภัยและเมตตานะคะ.... เรื่องราวที่ผ่านมา ก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ไม่มีใครสักคนที่จะย้อนกลับไปได้ในอดีตเพื่อไปทำสิ่งที่ผ่านมาเมื่อวันวานให้ดีขึ้นได้

ณ เวลานี้...สิ่งประเสริฐสุด คือ การอยู่กับลมหายใจเข้าและออก อย่างเบิกบาน...

สิ่งที่มากระทบ คือ โลก

ความไม่กระเทือน คือ ธรรม...

ขออนุโมทนา... ต่อจิตเจตนาที่จะไปเรียนรู้การปฏิบัติธรรม แต่ถ้าดีที่สุด คือ ไม่ต้องรอเวลา เพราะเราไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงหรือไม่ โน้มใจปฏิบัติ ทำความตื่นรู้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออก อันเป็นสมบัติอันมีค่าของเรานี้นะคะ

(^___^)